Sestava

Kategorie u této disciplíny jsou míčky, kužely a diabolo.

Během sestavy není puštěna hudba.

Úkolem soutěžícího je získat nejvyšší počet bodů za žonglérskou sestavu v časovém limitu dvou minut.

Soutěžící musí nejpozději 15. září 2016 odevzdat sestavu v elektronické formě. Návod k sepsání sestavy najdete zde.

Body se počítají podle Bodovacího systému Czech Juggling. Estetický dojem z celé sestavy není nijak v bodování zohledněn. Soutěžící by však měl klást důraz na správné a úhledné předvedení triků, protože porota každý trik hodnotí koeficientem kvality triku.

Při chybě v kombu soutěžící nedostává žádné body za kombo a je mu odečteno 5 bodů. Za pády se body neodečítají.

Kategorie: Míčky

Soutěžící smí k žonglování používat pouze míčky typu beanbag nebo stageball o průměru 5 až 12 cm. Kontaktní žonglování a bouncing není povolen.

Kategorie: Kužely

Soutěžící smí k žonglování používat pouze žonglérské kužely. Manipulace a kontaktní žonglování s kužely není povoleno.

Kategorie: Diabolo

Soutěžící smí k žonglování používat pouze diabola a hůlky. Jsou povoleny stringové triky i J-SLIDING.

Until you drop

Kategorie u této diciplíny jsou 5 míčků a 2 diabola.

Během soutěže pouští DJ hudbu.

Úkolem soutěžícího je získat nejvyšší počet bodů od poroty bodováním stejným způsobem jako u sestavy.

Zásadním rozdílem od sestavy je to, že soutěžící smí všechny triky předvést pouze v jednom běhu, jakmile přestane žonglovat, nemůže už pokračovat.

Soutěžící musí nejpozději 15. září 2016 odevzdat UYD sestavu v elektronické formě. Návod k sepsání sestavy najdete zde. UYD sestava může obsahovat maximálně 5 komb, jejichž pořadí musí být dodrženo.

Za neprovedená komba se neodečítají body.

Vytrvalost

Podkategorie u této disciplíny jsou 5 míčků, 6 míčků, 7 míčků, 5 kruhů, 6 kruhů, 7 kruhů, 5 kuželů, 6 kuželů, tricklist se 3 míčky, tricklist se 3 kruhy a tricklist se 3 kužely.

Během soutěže pouští DJ hudbu.

Každý soutěžící zístává v dané podkategorii tolik bodů, kolik soutěžících porazil. Pokud se vytrvalosti s 5 míčky zúčastní čtyři soutěžící, potom vítěz této kategorie obdrží 3 body, druhý obdrží 2 body, třetí 1 bod a čtvrtý žádný bod. Body ve všech kategoriích se sečtou a vítězem disciplíny se stává soutěžící s nejvyšším součtem bodů.

Kategorie: Vytrvalost

Úkolem soutěžícího je vydržet žonglovat s daným počtem objektů nejdéle ze všech. Povolené jsou pouze triky, u kterých se nedrží více žonglérských pomůcek zároveň v jedné ruce.

Všichni soutěžící začínají žonglovat na pokyn porotce zároveň.

Soutěžící musí během průběhu disciplíny minimalizovat svůj pohyb a nesmí svým pohybem zhoršovat podmínky pro žonglování ostatním. 

Po spadnutí žonglérské pomůcky je soutěžící povinen okamžitě opustit plochu vymezenou pro soutěž.

Při spadnutí žonglérských pomůcek dvou žonglérů ve stejnou chvíli je porotou přezkoumán kamerový záznam. Rozhoduje moment dotyku padající pomůcky země. Pokud je rozdíl těchto momentů menší než desetina sekundy, soutěžící obsazují stejné sdílené místo.

Kategorie: Tricklist

Úkolem soutěžícího je odházet postupně co největší počet triků v tricklistu. Soutěžící je vyřazen ve chvíli, kdy mu spadne žonglérská pomůcka.

Moderátor soutěžícím říká triky frekvencí 3× za minutu. Střídají se pohybové triky a statické triky.

Po spadnutí žonglérské pomůcky je soutěžící povinen okamžitě opustit plochu vymezenou pro soutěž. Při vyřazení více žonglérů stejným trikem nastává remíza a soutěžící obsazují sdílené místo.

Joggling

Joggling je disciplína, která prolíná dva sporty – běh a žonglování. Cílem soutěžících je zaběhnout závod v co nejrychlejším čase.

Délka tratě je 800 m.

Po celou dobu běhu musí soutěžící žonglovat se třemi míčky. Pokud soutěžícímu míček při běhu spadne, smí jej zvednout, vrátit se na místo, kde mu náčiní spadlo a pokračovat v závodě.

Soutěžící nesmí při závodu ani na startu blokovat ostatní soutěžící nebo vynucovat kontakt. Na trati určené pro joggling se nesmí nacházet nesoutěžící.

Volleyclub

Volleyclub je týmový žonglérský sport podobný volejbalu, hraný však s kužely. Hru hrají dva tříčlenné týmy.

Hraje se na hrací ploše velké 5×10 metrů, která je rozdělená volejbalovou sítí vysokou 230 centimetrů.

Každý hráč má v rukou dvě své kuželky jiné barvy než oranžová, červená nebo zelená. Ve hře je dále jedna kuželka zapůjčená pořadateli, odlišuje se výraznou oranžovo-zelenou barvou. Ta má ve Volleyclubu funkci míče – dále ji tak budeme nazývat.

Na začátku hry se losem určí tým, který má možnost vybrat si stranu nebo možnost servisu. Pokud si například tým A zvolí podání, tým B může rozhodovat o straně, na které chce začínat.

Tým získává 1 bod za každou vyhranou rozehru. Rozehra je část hry, která začíná podáním a končí chybou jednoho z týmů.

Podávající hráč musí stát za základní čárou a před hodem míče přes síť provést přesně dva self hody.

Pokud se míč dotkne hrací plochy, chybuje tým, který hraje na dané polovině hrací plochy.

V následujících případech chybuje tým, který se naposledy dotkl míče:

  1. Míč se dotkne země mimo hrací plochu, zdi nebo stropu.
  2. Míč proletí sítí nebo se jí dotkne.
  3. Míč zcela podletí pod sítí.
  4. Míč přeletí síť mimo prostor přeletu vymezený tyčemi, na kterých je síť zavěšená.
  5. Míč je přes síť hozen směrem dolů.
  6. Hráči mužstva se počtvrté za sebou dotknou míče.
  7. Jeden hráč se dotkne míče dvakrát po sobě, popř. se míč dotkne postupně dvou částí těla hráče.

V následujících případech chybuje tým, jehož hráč se provinil jedním ze zmíněných způsobů:

  1. Hráč přihraje míč úderem svou kuželkou do něj.
  2. Hráč ovlivní hru tím, že se dotkne sítě (náhodný dotyk, který nemá vliv na hru, není považován za chybu).
  3. Hráč chytne kuželku jiného hráče.

To, zda míč dopadl do hřiště, či mimo něj, určuje část míče, která se prvně dotkla země. Jestliže se míč dotkl alespoň čáry vymezující hrací plochu, spadl do hřiště.

Hraje se na jeden vítězný set. Set končí, pokud jeden tým dosáhne 25 bodů a rozdíl bodů týmů je alespoň 2.

Hráči nemají na hřišti omezené postavení, mohou se pohybovat i mimo hřiště, pouze však na své polovině. Podávající hráč se střídá stejně jako ve volejbale, podává, dokud tým získává body v řadě. Jakmile získá bod z jeho podání druhý tým, podávající se při další příležitosti podávat střídá.

Hráč může hrát, jen když jsou jeho kuželky v jeho rukou nebo ve vzduchu. Pokud odehraje míč před pádem jeho kuželek na zem, hra pokračuje, ale hráč, kterému kuželky spadly, opouští hrací pole a nesmí zasahovat do této rozehry.

Pokud vám pravidla nejsou srozumitelná, volejte na tel. 721 054 359.