Show

Tohoto druhu soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo skupina žonglérů.

Soutěžící se snaží zaujmout porotu uměleckou či sportovně laděnou show. V tomto druhu soutěže jsou povoleny různé rekvizity (předměty, které nejsou určeny na žonglování), které však nesmí ohrožovat soutěžící, porotu, diváky ani nikoho jiného.

Časový limit show je 5 minut.

Soutěžící si může přinést vlastní podkladovou hudbu na CD nebo ji předem odeslat Czech Juggling. V případě skladby na CD je třeba, aby na něm bylo napsáno viditelně číslo skladby (pokud skladba není jediná na CD). V hudbě nesmí zaznít vulgární slova v českém ani cizím jazyce.

V okamžiku kdy soutěžící kývne na znamení jeho připravenosti, DJ spouští hudbu. V případě délky skladby nad 5 minut je po pěti minutách hudba ztlumena.

Soutěží může komunikovat s publikem, ovšem nesmí sestupovat z pódia.

O vítězi rozhoduje porota na základě vlastní debaty nebo hlasování. Proti výsledkům show se nelze odvolat.

Pokud vám pravidla nejsou srozumitelná, volejte na tel. 721 054 359.