Vymezení platnosti a působnosti

Organizátorem Mistrovství České republiky v žonglování 2016 je Česká žonglérská asociace Czech Juggling (dále jen Czech Juggling).

Czech Juggling má právo na udělování titulů Mistra České republiky v žonglování.

Pravidla na těchto webových stránkách se vztahují k Mistrovství České republiky v žonglování konající se 24. září 2016. Plné znění pravidel soutěží pořádaných Czech Juggling najdete na jejím webu.

Podmínky účasti

Soutěže se můžou zúčastnit soutěžící z celého světa, do výsledků mistrovství však budou zahrnuti pouze rezidenti České republiky.

Soutěžící jsou povinni si před soutěží přečíst pravidla disciplín, kterých se účastní, a v případě nejasností kontaktovat organizátora.

Tituly a disciplíny

Disciplíny konané na Mistrovství České republiky v žonglování 2016 jsou Sestava, Until you drop, Vytrvalost, Show, Joggling a Volleyclub. Jejich rozdělení na kategorie je upřesněno v podrobných pravidlech disciplín.

Titul Mistra České republiky v žonglování je udělován v disciplínách Sestava a Until you drop pro každou kategorii zvlášť; v disciplínách Vytrvalost, Show, Joggling a Volleyclub za disciplínu.

Kategorie disciplíny či disciplína se ruší, pokud se do ní nepřihlásí aspoň 3 soutěžící (nebo 2 týmy v případě Volleyclubu).

Proti výsledku disciplíny se lze do 24 hodin odvolat, pokud u pravidel disciplíny není uvedeno jinak. Posléze organizátor zkontroluje, zda porota vyhodnotila disciplínu v souladu s pravidly.

Průběh dopoledního bloku soutěže

Soutěžící dopoledních disciplín jsou povinni dostavit se do zámeckého parku v 9:15. Proběhne seznámení s pravidly a zveřejnění pavouka pro disciplínu Volleyclub.

Dopolední blok začíná v 9:30. Soutěž probíhá podle časového programu.

Průběh odpoledního bloku soutěže

Soutěžící odpoledních disciplín jsou povinni dostavit se do kulturního domu Cristal na prezenci, která začíná v 14:00. Proběhne losování pořadí, výběr soutěžních čísel a seznámení s harmonogramem. 

Odpolední blok začíná v 16:00. Soutěž probíhá podle časového programu.

Organizátor má právo pořadí částí programu měnit, jeho povinností je přítomné soutěžící se změnami seznámit. Každý soutěžící je povinen být přítomen v KD Cristal během celého odpoledního bloku.

Dodatková pravidla

Soutěžící smí vstupovat na soutěžní plochu pouze v rámci soutěžních disciplín, pro které je zaregistrován.

Soutěžící je povinen se přizpůsobit výšce stropu tělocvičny, osvětlení a povrchu.

Porušení pravidel a sankce

Za porušení pravidel může být soutěžící bezpodmínečně vyloučen porotou nebo organizátorem soutěže. Vyloučený soutěžící nemá právo na vrácení startovného.

V případě, že soutěžící jakýmkoliv způsobem zničí či poškodí hmotný majetek, zaplatí finanční náhradu určenou organizátorem.

Ocenění soutěžících a státní symboly

Organizátor je povinen zajistit ocenění medailemi a diplomy pro první tři soutěžící v každé kategorii každé disciplíny. Další ocenění je plně v kompetenci organizátora. Předávání cen je veřejné a musí být vyhlášeno moderátorem.

Organizátor je povinen v čelném pohledu pro diváky vyvěsit vlajku ČR.

Organizátor je povinen na počest Mistrů České republiky nechat zaznít hymnu ČR.

Pokud vám pravidla nejsou srozumitelná, volejte na tel. 721 054 359.