Bodovací systém Czech Juggling

Jedním z cílů organizátorů mistrovství České republiky je objektivním způsobem porovnat schopnosti soutěžících. Takový způsob musí být postaven na pevném matematickém základu, který zohledňuje jak náročnost provedených triků, tak preciznost jejich provedení. Pro tento účel byl vytvořen unikátní systém hodnocení, který je využit u disciplín Sestava a Until you drop.

Stavba sestavy

Základem sestavy jsou komba. Kombo je sled triků napojených na sebe. Kombo je ukončeno přerušením žonglování nebo přechodem do základního triku.

V zápisu sestavy se kombo vyznačuje psaním triků do řádků přímo pod sebe, konec komba naznačuje prázdný řádek.

Při chybě v kombu (při porovnání se zápisem sestavy) se nepočítá celé kombo a odečítá se 5 bodů. Jako chyba v kombu se počítá i vynechání jednoho triku nebo záměna pořadí triků.

Bodové ohodnocení sestavy je součtem bodových ohodnocení všech provedených triků.

Bodové ohodnocení triku

Bodové ohodnocení triku závisí na bodové hodnotě triku, kvalitě provedení triku a rozsahu komba.

Bodové hodnoty triků najdete v databázi triků.

Kvalita provedení triku a rozsah komba jsou specifikovány koeficienty, kterými se bodová hodnota triku násobí.

Čím delší je kombo, tím větším koeficientem se násobí každý trik v něm.

Tabulka rozsahu komb

1 trik

1

2 triky

1,05

3 triky

1,1

4 triky

1,15

5 triků

1,2

6 a více triků

1,25

Úhlednost provedení triku je zohledněna v koeficientu kvality provedení triku. Porotce zodpovědný za kontrolu kvality provedení zaznamenává do zápisu sestavy během soutěžního vstupu koeficienty ke každému triku.

Speciální hodnotou koeficientu kvality provedení triku je 0, která se používá pro zopakovaný trik. Zopakovaný trik je započítán jako součást komba, ale soutěžící za něj nedostává body.

Tabulka kvality provedení triku

správné a čisté provedení

1

správné provedení s estetickými nedostatky

0,75

podprůměrné provedení

0,5

špatné provedení

0,25

trik se už objevil v sestavě

0

Provedení triku

Triky se dělí z hlediska typu na jednorázové a kontinuální. Jednorázový trik stačí zažonglovat jednou, ale musí následovat minimálně 3 sekundy žonglování, aby byl započítán. Je to každý trik, který nemá v databázi triků danou minimální délku. Kontinuální trik musí být předveden v minimální délce, jinak je neplatný (a tudíž i kombo, ve kterém se nachází).

Databáze triků

V databázi je velké množství triků s míčky, kužely i diaboly. Rozhodně v ní ale nejsou všechny existující – proto je možné požádat o přidání triku, který nám pošlete s videem.

Do databáze budou automaticky přidány všechny triky, které máte v odeslaném zápise sestavy. Bodovou hodnotu stanovuje Czech Juggling.

Základní triky

Základním trikem je u kategorie diabolo jakýkoliv způsob roztáčení, u kategorie míčky a kužely kaskáda, nebo asynchronní fontána.

Při předvedení pouze základního triku v určitém počtu objektů je započítáno bodové ohodnocení tohoto základního triku. Pokud je s tímto počtem objektů předvedeno více triků, základní trik se nepočítá.

Dodatková pravidla

Před trikem „přihození míčku nohou“ musí být tolik výhozů a chytů, s kolika objekty je předveden. (Jako každý jednorázový trik musí být poté kvalifikován 3 sekundami žonglování.)

Návod k zápisu sestavy

Pro účast v disciplínách Sestava a Until you drop je povinností odeslat Czech Juggling svou sestavu nejpozději 15. září 2016. Toto je podrobný návod k zápisu sestavy s míčky, kužely nebo diabolem do excelového dokumentu.

  1. Stáhněte si vyhodnocovací tabulku.
  2. Triky pište pod sebe, každý na jeden řádek. Komba oddělujte prázdným řádkem.
  3. Vypište sloupce B až E podle databáze triků. Do sloupce F vepište koeficient rozsahu komba podle tabulky výše.
  4. V poli H2 zjistíte bodové ohodnocení sestavy.